Seguim treballant per vosaltres.. però des de casa

WE ARE ALWAYS ON

A partir del 13 de març com a mesura de contenció davant la pandèmia de coronavirus la nostra escola restarà tancada.

Aquesta suspensió afecta a les activitats docents presencials, però l'activitat acadèmica del nostre centre Sant Cugat ESN continuarà normalment per pal.liar els efectes d'aquesta mesura.

El Campus Virtual ESN ens permet continuar el curs acadèmic sense cap problema. En el nostre entorn d'aprenentatge l'alumnat disposa dels recursos acadèmics, l'atenció del professorat, els materials, el calendari de cada Mòdul Formatiu i els espais per a la comunicació, com el correu i el fòrum.

Per tant, a Sant Cugat ESN hem implantat el teletreball i formació a distància, per vetllar per la seguretat tant del personal com de l’alumnat.

Les pautes a seguir són les següents:

  1. Es respectarà l'horari lectiu habitual de les classes de l'Escola i l'alumnat haurà d'estar connectat al Campus Virtual per seguir cada mòdul formatiu online;
  2. Cada professor o professora continuarà amb la seva programació normal i estarà disponible online durant el seu horari normal de classes per qualsevol necessitat, pregunta, dubte o problema dels alumnes;
  3. Les activitats d'avaluació seguiran la seva calendarització establerta;
  4. Es proporcionarà un feedback formatiu continu i el més ràpid possible per la millora de l'aprenentatge.

Com veieu la idea es intentar mitigar qualsevol decisió que les autoritats decideixin per que no afecti a la vida quotidiana d’ESN i, poder superar aquesta situació excepcional sense que afecti al rendiment del nostre alumnat.

Tanmateix recordeu que la nostra atenció al client será via mail: gestioacademica@esn.cat

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.    Notícies i comunicats